2103844072 Ζωοδόχου Πηγής 36, Αθήνα johnnick74@hotmail.com

 

 

 

Ιωάννης Κ Νικολούδης
Δικηγορικό γραφείο - Κέντρο Αθήνας

 

Ζούμε σε ένα κόσμο αβεβαιότητας και διακινδύνευσης για τα έννομα αγαθά και τα δίκαια συμφέροντά μας.

Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για πολύπλευρη, ολιστική και διαρκής προστασία των δικαιωμάτων μας, καλύτερα προληπτική όταν υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος, αλλά και διεκδικητική και άμεση, με δυναμική προσφυγή στη δικαστική οδό, όταν πλέον το πρόβλημα δεν επιλύεται διαφορετικά. 

Περισσότερα

 

 

 

ολιστική και διαρκή προστασία των δικαιωμάτων
Εμπειρία και γνώση

Εμπειρία και γνώση

Διαθέτουμε εμπειρία 20 χρόνων και προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις με εχεμύθεια και στοχεύουμε στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίλυση της κάθε υπόθεσης

Συνεχής εξέλιξη και μελέτη

Συνεχής εξέλιξη και μελέτη

Στο γραφείο ενημερωνόμαστε συνεχώς σχετικά με το δίκαιο παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις με σκοπό να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε κάθε υπόθεση

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την δουλειά μας και για όποια υπόθεση έχετε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ