2103844072 Ζωοδόχου Πηγής 36, Αθήνα johnnick74@hotmail.com
hero image

 

 

 

Δικηγορικό γραφείο
Ιωάννης Κ Νικολούδης - Σύρμου Ευφροσύνη Χ. | Κέντρο Αθήνας

 

Ζούμε σε ένα κόσμο αβεβαιότητας και διακινδύνευσης για τα έννομα αγαθά και τα δίκαια συμφέροντά μας.

Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για πολύπλευρη, ολιστική και διαρκή προστασία των δικαιωμάτων μας, καλύτερα προληπτική όταν υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος, αλλά και διεκδικητική και άμεση, με δυναμική προσφυγή στη δικαστική οδό, όταν πλέον το πρόβλημα δεν επιλύεται διαφορετικά. 

Μετά από 20 και πλέον χρόνια δικηγορίας, τα περισσότερα υπό καθεστώς  «κρίσης», μέσα σε δύσκολες συνθήκες, το γραφείο μας έχει συσσωρευμένη πείρα για να καταστήσει τους εντολείς του ασφαλέστερους, από κάθε πλευρά, όχι μόνο συναισθηματική, να νιώθουν δηλαδή ασφαλείς, αλλά κυρίως ουσιαστική, να είναι δηλαδή πραγματικά ασφαλείς.  

 
 

 

Παρέχουμε με σίγουρες κινήσεις και  σε κάθε βήμα : 

 
 

Ασφάλεια για τον εργαζόμενο που εργάζεται σε δύσκολες συνθήκες.

Ασφάλεια για τον επιχειρηματία που παίρνει «ρίσκα» σε συνθήκες αβεβαιότητας.

Ασφάλεια για τον μελλοντικό επενδυτή. 
 

 

 

Ασφάλεια για τον πολίτη που αισθάνεται αδύναμος απέναντι σε ένα Κράτος τις περισσότερες φορές αδιάφορο και κάποτε εχθρικό. 

Ασφάλεια για τον ιδιώτη που δικαιούται αποζημίωση για κάποια ζημία του.

Ασφάλεια στο δύσκολο πλαίσιο μιας οικογένειας που δοκιμάζεται.
 

 

 

 

 

Αν είστε σε θέση να εκτιμήσετε το αγαθό της ασφάλειας σε συνθήκες αβεβαιότητας, αν επιδιώκετε και εσείς τις διαρκείς σχέσεις εμπιστοσύνης, είστε ο σημερινός, μελλοντικός και σταθερός εντολέας μας. Και εμείς είμαστε οι σταθεροί νομικοί σας συμπαραστάτες σε κάθε σας βήμα. Αυτό μας αρέσει να κάνουμε, αυτό μάθαμε να κάνουμε, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, με σοβαρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια που κρατάει ήδη 20 χρόνια.