2103844072 Ζωοδόχου Πηγής 36, Αθήνα johnnick74@hotmail.com
hero image

 

 

 

Δικηγορικό γραφείο
Ιωάννης Κ Νικολούδης - Σύρμου Ευφροσύνη Χ. | Κέντρο Αθήνας

 

Απόφοιτος του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Δικηγόρος από το 2001. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Δημόσιο Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου (D.E.A. Droit Public - UNIVERSITÉ STRASBOURG III).
Παρέχω καθημερινή νομική υποστήριξη σε φορείς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και παρακολουθώ τις εξελίξεις του νομικού και κανονιστικού πλαισίου, με στόχο την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων συμμόρφωσης των φορέων που υποστηρίζω. Παρίσταμαι επί 20 χρόνια καθημερινά στα δικαστήρια όλων των βαθμίδων και δικαιοδοσιών, στον Άρειο Πάγο, Συμβούλιο της Επικρατείας και Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Παρίσταμαι σε διοικητικά και πολιτικά δικαστήρια όλων των βαθμών δικαιοδοσίας. Χειρίζομαι θέματα δημοσίου δικαίου (διοικητικό, δημόσιες συμβάσεις, δημοσιοϋπαλληλικό, δημόσιο λογιστικό, κλπ.), αστικού και εμπορικού δικαίου, τραπεζικού δικαίου, αλλά και δικαίου ιδιωτικής ασφάλισης.  

Ειδικεύομαι σε θέματα δημοσίου και εμπορικού δικαίου, με ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, χρηματοδοτήσεων από εθνικούς και διεθνείς φορείς, αλλά και σε θέματα πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring). 

Μιλάω και γράφω άριστα στην Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική γλώσσα.