2103844072 Ζωοδόχου Πηγής 36, Αθήνα johnnick74@hotmail.com
hero image

 

 

 

Δικηγορικό γραφείο
Ιωάννης Κ Νικολούδης - Σύρμου Ευφροσύνη Χ. | Κέντρο Αθήνας

 

Απόφοιτος του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Δικηγόρος από το 2001. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από το ΕΚΠΑ στο Διοικητικό και Συνταγματικό Δίκαιο με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ.  

Παρίσταμαι επί 20 χρόνια καθημερινά στα δικαστήρια όλων των βαθμίδων και δικαιοδοσιών, στον Άρειο Πάγο, Συμβούλιο της Επικρατείας και Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Ειδικεύομαι σε υποθέσεις διαγωνισμών, εμπορικών συμβάσεων, δημοσίων έργων, εταιρικού & εμπορικού δικαίου, δικαίου αφερεγγυότητας, επιδιώξεως & εισπράξεως επισφαλών εμπορικών & εργατικών απαιτήσεων, καθώς και ποινικού και οικογενειακού δικαίου. 

Ενασχόληση με υποθέσεις κανονιστικής συμμόρφωσης (GDPR). Μιλάω άπταιστα Αγγλικά και καλά Γαλλικά.